Verified by Visa

Verified by Visa คือบริการเพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้นักช้อปออนไลน์ ระบบการยืนยัน
ตัวบุคคลแบบใช้รหัสผ่านนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรขณะใช้บัตรวีซ่า ในการทำธุรกรรมออนไลน์

ธนาคารสามารถตรวจสอบว่าผู้ที่กรอกรายละเอียดของบัตรบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซนั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของบัตรด้วยรหัสผ่านที่มีแต่ผู้ถือบัตรเท่านั้นที่ทราบ โดยรหัสผ่านนี้คุณจะเป็นผู้ตั้งเองและจะต้องจำให้ได้ หรืออาจเป็นรหัสที่ทางธนาคารส่งให้กับคุณทาง SMS เวลาที่คุณจะชำระเงินทางออนไลน์ มาตรการนี้สามารถป้องกัน
ธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงได้และทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการชำระเงินรู้สึก
อุ่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ประกอบกับมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ
ที่วีซ่าพร้อมให้บริการ

วิธีการใช้งาน

  1. ลงทะเบียนบริการ Verified by Visa กับธนาคารที่เป็นผู้ออกบัตรของคุณซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
  2. เมื่อเริ่มใช้งานแล้ว Verified by Visa จะช่วยปกป้องคุณทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้ากับร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมโครงการ
  3. เมื่อคุณซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ระบบจะแสดงทันทีว่าบัตรของคุณได้รับการคุ้มครองด้วยบริการ Verified by Visa
  4. คุณจะต้องยืนยันตัวตนกับหน้าต่าง Verified by Visa ที่ปรากฏขึ้นมาโดยการใช้รหัสผ่าน Verified by Visa หรือรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่คุณได้รับ
  5. เมื่อคุณป้อนรหัสผ่าน Verified by Visa แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอตามปกติจนเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม
  6. ผู้ออกบัตรจะตรวจสอบรายละเอียดของคุณแล้วอนุมัติธุรกรรม หากสามารถ
    ยืนยันตัวบุคคลได้ถูกต้อง